Protecţia datelor cu caracter personal

 

Vă mulţumim pentru interesul arătat faţă de site-ul www.dr-green.ro

Vă rugăm să citiţi cu atenţie informaţiile din prezentul document deoarece acesta exprimă politica site-ului www.dr-green.ro în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal.


1. Website-ul www.dr-green.ro stocheaza baza de date cu informaţii puse la dispoziţie de clienţi în procesul de:

- achizitie de produse si servicii, caz in care am fost nevoiti sa inseram in factura datele clientilor (nume, prenume, adresa);

- livrare produse, caz in care am fost nevoiti sa introducem datele clientilor pentru firma de curierat (nume, prenume, adresa, telefon);

- au fost transmise prin email sau introduse manual in campul "CONTACT", din site-ul www.dr-green.ro, pentru a primi o oferta de pret sau pentru transmiterea unui mesaj (nume, prenume, email, telefon);

- au fost introduse de catre client pentru abonare la newsleter-ul www.dr-green.ro

 

2. Categorii de date cu caracter personal vizate

Datele cu caracter personal, avute în vedere, reprezintă orice informaţii referitoare la clientul site-ului www.dr-green.ro, ca de exemplu: nume, prenume, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail.

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către site-ul www.dr-green.ro presupune orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea.

Este posibil să fie obligatoriu pentru dvs. să ne furnizați datele dvs. personale, pentru a ne permite să ne gestionăm relatiile comerciale, să ne menținem relația cu dvs, să va furnizăm produsele sau serviciile noastre sau pentru a ne conforma cu obligațiile noastre legale și de reglementare. Dacă nu ne furnizați datele dvs. personale, s-ar putea să nu reușim să ne menținem relația cu dvs. sau să va furnizăm produsele sau serviciile noastre.

 

3. Securitatea datelor

www.dr-green.ro impreuna cu partenerii contractuali si administratorii site-ul www.dr-green.ro, utilizează diverse măsuri tehnice şi organizatorice pentru a asigura securitatea datelor dumneavoastră personale împotriva manipulării, pierderii, distrugerii, accesării de către persoane neautorizate, în mod accidental sau/şi intenţionat.

 

4. Scopul colectării datelor cu caracter personal de către site-ul www.dr-green.ro

Scopul colectării datelor cu caracter personal de către site-ul www.dr-green.ro, este în legătură cu:

- facturarea produselor si a serviciilor;

- expedierea produselor;

- activităţi de marketing, reclamă şi publicitate;

- comunicarea, prin mijloace electronice sau tradiţionale, către clienţi sau potenţiali clienţi, a unor oferte comerciale de vânzare produse;

- servicii de comunicaţii electronice;

- comunicarea de informaţii privind concursurile sau campaniile organizate de site-ul www.dr-green.ro;

- realizarea de campanii/sondaje având ca obiectiv principal măsurarea gradului de mulţumire al clienţilor raportat la prestarea serviciilor de către site-ul www.dr-green.ro. Astfel de campanii pot fi gestionate intern de către angajaţi dar şi de companii terţe, specializate în colectarea de feedback de la clienţi;

- distribuirea de corespondenţă către clienţi utilizând diferiţi prestatori de servicii poştale.

 

5. Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopurile mai sus menţionate de către site-ul www.dr-green.ro sau alte companii cu noi lucram in scopuri de marketing.

De asemenea, prelucrarea datelor se poate face şi de către alte societăţi cu care site-ul www.dr-green.ro a încheiat contracte de prestări servicii pentru (i) administrarea din punct de vedere tehnic a website-ul www.dr-green.ro, (ii) pentru realizarea de campanii publicitare, campanii de comunicare cu clienţii pe reţelele de socializare, campanii/sondaje pentru măsurarea gradului de mulţumire al clienţilor şi feedback pentru îmbunătăţirea serviciilor, (iii) prestarea de servicii de asistenţă tehnică (iv) oricare alte servicii ce fac obiectul contractelor încheiate de site-ul www.dr-green.ro unde beneficiarii sunt clienţi persoane fizice.

Datele înregistrate sunt utilizate de către site-ul nostru, şi partenerii contractuali ai www.dr-green.ro cu bună-credinţă, în scopuri legitime şi cu respectarea cerinţelor tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

În acest sens site-ul www.dr-green.ro se asigură de respectarea şi de către partenerii săi contractuali a clauzelor privind prelucrarea corectă a datelor cu caracter personal şi confidenţialitatea informaţiilor.

 

6. Durata procesării datelor

Folosirea şi prelucrarea datelor cu caracter personal se va face atâta timp cât se vor presta serviciile indicate la Scopul colectării datelor(pc.4).

 

7. Drepturile clientului/utilizatorului site-ului www.dr-green.ro în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face de către site-ul www.dr-green.ro în acord cu prevederile Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cat si in conformitate cu Regulamentul 2016/679/UE.

Conform Legii nr. 677/2001, utilizatorul site-ul www.dr-green.ro beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, are dreptul de a se opune oricând prelucrării datelor personale care îl privesc şi să solicitate ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi utilizatorul www.dr-green.ro poate adresa o cerere scrisă, datată şi semnată, transmisă la adresa de e-mail protectiadatelor@dr-green.ro. De asemenea, clientul/utilizatorul are dreptul de a se adresa instanţelor de judecată competente.

Refuzul clientului/ utilizatorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se va reflecta numai asupra prelucrării datelor în scop de marketing, reclamă şi publicitate, măsurarea gradului de mulţumire faţă de serviciile prestate de site-ul www.dr-green.ro. Refuzul nu se poate aplica în ceea ce priveşte executarea contractelor încheiate, colectarea debitelor, recuperarea creanţelor atât pe cale amiabilă cât şi prin intermediul acţiunilor în instanţă, ori distribuirea de corespondenţă către client.

Mai multe informatii gasiti si aici!

Multumim.

Get your voucher now.
5 euro gift for you!
Would you like to be one of the first to receive exclusive information about the latest collections, offers and events from this online shop? Then just subscribe to our free newsletter now and get a voucher to the value of 5 € for your next purchase in our Online-Shop.